بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

اخلاق انتخاباتی

انتخابات یك رقابت سالم است

موضوع بحث روز
كارشناسان : دكتر محمدحسن آصفری كارشناس سیاسی / آقای گودرزی عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

1396/02/26
|
11:01
دسترسی سریع
بحث روز