سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

خشکسالی های اخیر کشاورزان را به حفاری های بی رویه سوق داده است

رییس گروه توسعه و بهبود منابع آب وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با رادیو ایران گفت.

در راستای ترویج روحیه انتقاد پذیری و گفتمان سازنده در حوزه محیط زیست، شبکه رادیویی ایران شنبه تا چهارشنبه هر هفته برنامه «سیاره آبی» را تقدیم علاقمندان می کند.
این برنامه که با مدت زمان 15 دقیقه مهمان خانه های مردم می شود؛ این بار وضعیت نامناسب قنات ها را در گفت و گو با مهندس حسین رسان نژاد رییس گروه توسعه و بهبود منابع آب وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار داد.
رییس گروه توسعه و بهبود منابع آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آخرین آمار و تبادل اطلاعات وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، ایران در حال حاضر دارای 41 هزار رشته قنات فعال است.

1397/09/29
|
09:20
دسترسی سریع
سیاره آبی