ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

خواستن؛ توانستن است

همت و پشتكار و تلاش انسان، تجربه روزهای سخت را شیرین می سازد.

از دل تلخی ها دنبال طعم شیرین برای زندگی می گشت و همین بهانه ای شد برای نیكبختی «امید نیكبخت».

او كه به توانمندی خود ایمان دارد می گوید تولید درآمد زیادی با خود می آورد؛ اگر به درستی انجام شود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «ایرانشهر» در بخشی به سراغ «امید نیكبخت» رفته و از كار و حرفه او گزارشی مستند تهیه كرده است.

برنامه «ایرانشهر» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 17:10 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/10/27
|
15:04
دسترسی سریع
ایرانشهر