تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

«افسانه اسكندر» پژوهشی در خصوص شخصیت اسكندر مقدونی

در بخشی از كتاب افسانه اسكندرآمده، اسكندر مقدونی برای تصرف شهرها ازهیچ خشونتی فروگذار نبود و سربازان او در نبردها به هر اقدام نا به كاری دست می زدند.

افسانه اسكندر كتابی نوشته جواد هداوندی است این اثر درباره پژوهشی درخصوص شخصیت اسكندر در ادبیات پارسی است.

نویسنده در این كتاب ماحصل پژوهش خود را دربارة نمودهای شخصیت «اسكندر مقدونی» در ادبیات پارسی ارائه كرده است. بدین‌منظور وی با نگاهی به اسناد تاریخی، به ویژه آثار یونانیان به نقد و بررسی روایات مربوط به اسكندر پرداخته و ضمن ریشه‌یابی موضوع‌ها، زوایا و نمودهای گوناگون این افسانه را در گسترة ادبیات پارسی بررسی كرده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «تالار آینه» این بار به سراغ كتاب «افسانه اسكندر» رفته و این اثر را مورد شرح و تفصیل و بررسی قرار می دهد.

كتاب «افسانه اسكندر» درباره نژاد اسكندر، چگونگی رسیدن او به پادشاهی، حمله او به ایران و چگونگی مرگش توضیحاتی ارائه داده است.

برنامه تالار آینه روزهای یكشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 22:30 با اجرای شهاب شهرزاد از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/11
|
12:40
دسترسی سریع
تالار آینه