تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی

كتاب زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی خوانندگان خود را با پیشینه درخشان زبان و ادب فارسی در سرزمین هایی كه یك روز دیار روم و سپس امپراطور عثمانی نامیده می شد و امروز تركیه نام دارد آشنا می كند.

زبان فارسی در طول سده ها اندیشه، فرهنگ كهن ایرانی را از 4 سوی در سرزمین های همسایه گسترانیده و همواره نیرومندترین مایه پیوند معنوی ایرانیان با مردمان سرزمین های همسایه بوده است.

فرهنگ ایرانی آسیای صغیر ریشه های كهن از 2 هزار سال پیش دارد، در طول هزاره گذشته زبان فارسی قرن ها زبان رسمی و سپس زبان دوم آن دیار بوده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «تالار آینه» این بار درباره كتاب «زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی» نوشته «محمد امین ریاحی» صحبت كرده و این اثر را مورد شرح و تفصیل قرار داده است.

كتاب «زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی» نوشته «محمد امین ریاحی» است، این كتاب به همت نشر «اطلاعات» منتشر شده و زبان فارسی را موضوع پژوهش خود قرار داده است.

این كتاب خوانندگان خود را با پیشینه درخشان زبان و ادب فارسی در سرزمین هایی كه یك روز دیار روم و سپس امپراطور عثمانی نامیده می شد و امروز تركیه نام دارد آشنا می كند.

برنامه «تالار آینه» روزهای یكشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 22:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/23
|
19:37
دسترسی سریع
تالار آینه