تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

زبان شناسانه فرهنگ است

كتاب دنیای ایرانی در سه بخش اصلی به بررسی گستره زبان فارسی در دوره های گوناگون تاریخی (گستره زبان فارسی در ایران، فرا مرزها و زبان و ادبیات جهانی) می پردازد.

«دنیای ایرانی» نوشته «منصور مهدوی» نخستین اثر در بیان گستره زبان فارسی است كه در دو بخش مجزا، پیش از اسلام و پس از اسلام به گستره زبان فارسی پرداخته است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه «تالار آینه» این بار به سراغ كتاب «دنیای ایرانی» رفته و این اثر مورد شرح و بررسی قرار داده است.

كتاب دنیای ایرانی در سه بخش اصلی به بررسی گستره زبان فارسی در دوره های گوناگون تاریخی (گستره زبان فارسی در ایران، فرا مرزها و زبان و ادبیات جهانی) می پردازد.

برنامه تالار آینه روزهای یكشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 22:30 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/13
|
14:20
دسترسی سریع
تالار آینه