تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

رابینسون كروزوئه رمانی برای كنارگذاشتن ناامیدی

دانیل دفو نویسنده انگلیسی است كه به خاطر رمان رابینسون كروزوئه به او لقب پدر رمان انگلیس را داده اند.

در حقیقت رابینسون كروزوئه دریانورد جوان و ماجراجویی است كه تصمیم می گیرد در برزیل مزره ای بخرد و به زندگی اش ادامه دهد اما راهی سفر دریایی می شود كه ناگهان با طوفانی سهمگین مواجه می شوند و رابینسون تنها در جزیره ای زندگی را آغاز می كند و ناامیدی را از خود دور می كند.
تالار آینه را می شنوید :

1397/11/10
|
10:15
دسترسی سریع
تالار آینه