تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

گاهی دروغ ها همان قدر راست هستند كه راست ها دروغ

برنامه تالار آینه این بار نگاهی داشته به كتاب «انسان، جنایت، احتمال» اثری از نادر ابراهیمی

درون مایه بسیاری از كتاب های نادر ابراهیمی سیاسی، اجتماعی است و تلاش برای كسب آزادی رگه هایی است كه در آثار او دیده میشود.
كتاب «انسان، جنایت، احتمال» به مقوله های عمیق زندگی انسان پرداخته است و بحث محوری كتاب بر عدم ثبات و تغییر واقعیت و حقیقت استوار است و اینكه گاهی دروغ ها همان قدر راست هستند كه راست ها دروغ ...
برنامه تالار آینه را می شنوید از رادیو ایران

1397/12/13
|
10:44
دسترسی سریع
تالار آینه