تالار آینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

هیچگاه، هیچ وقت، هرگز تسلیم نشوید

این كتاب درباره شكست ها و موفقیت های بزرگان تاریخ است

كتاب هیچگاه، هیچ وقت، هرگز تسلیم نشوید نوشته ری آریا است. این كتاب ضمن بیان سرگذشت شخصیتهای برجسته مثل انیشتین، باخ و شخصتیهای تاریخ ساز نشان می دهد كه آنها با غلبه بر ناكامی ها نام خود را جاودانه كرده اند.
نویسنده این كتاب درس های زندگی بزرگان در قالب داستان های كوتاه آورده است ...
این بخش را با اجرای شهاب شهرزاد می شنوید :

1398/02/09
|
11:55
دسترسی سریع
تالار آینه