صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 09:00 به مدت 150

حباب بورس گریبان آقای هیبت صبح جمعه با شما را گرفت

برنامه صبح جمعه با شما رادیو ایران با پخش نمایشی طنز درباره اهمیت سواد مالی در سرمایه گذاری صحبت می كند.

اگر دانش و سواد كافی در حوزه سرمایه گذاری ندارید هرگز به این عرصه ورود نكنید
آقای هیبت برنامه صبح جمعه با شما این روزها فریب حباب بورس را خورده و با سرمایه گذاری در این عرصه متحمل ضرر هنگفتی شد.
برنامه صبح جمعه با شما با پخش این نمایش طنز به مردم گوشزد می كند كه سرمایه گذاری در بازار بورس نیاز به سواد و دانش مالی كافی دارد.
برنامه صبح جمعه با شما جمعه هر هفته ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/05/26
|
12:12
دسترسی سریع
صبح جمعه با شما