راهی به آبادی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 22:05 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

راهي به آبادي

ذرت، گندم و جو شاخص ترین محصول روستای قلعه نو املاك

در روستای قلعه نو املاك مردم با گویش فارسی، آذری، لری، مشهدی و كردی صحبت می كنند.

روستای قلعه نو املاك از توابع مركزی شهرستان پاكدشت استان تهران است.
در این روستا زنان و مردان كارآفرین با فعالیت های خرد، چرخ های اقتصادی خانواده و روستا را به گردش در می آورند.
به گزارش شبكه رادیویی ایران، عباس سنجری گزارشگر رادیو ایران در برنامه راهی به آبادی درباره این روستا بیشتر صحبت می كند.
برنامه راهی به آبادی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 22:05 از رادیو ایران پخش می شود.

1399/11/08
|
17:10
دسترسی سریع
راهی به آبادی