سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

وضعیت کرونایی استان سیستان و بلوچستان

هشدارها درباره سیستان و بلوچستان داده شده بود

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهارنظری داشت که در برنامه سلام صبح بخیر می شنویم :

1400/04/12
|
11:49
دسترسی سریع
سلام صبح بخیر