صدای راهبران شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

صداي راهبران

رانندگی صحیح آرامش روانی به دنبال دارد

دكتر یزدی نژاد كارشناس مسائل ترافیك در برنامه صدای راهبران رادیو ایران توضیح می دهد

نحوه رانندگی در اكثر جوامع نشان دهنده شخصیت عمومی جامعه است و رانندگی درست می تواند بر سایر موضوعات اجتماعی تاثیر بگذارد.
برنامه صدای راهبران در همین خصوص با دكتر یزدی نژاد كارشناس مسائل ترافیك صحبت كرده است و او معتقد است در ارزیابی رانندگی از منظر روانشناسی، اگر با سرعت مطمئن حركت دهیم در واقع نوعی ورزش روانی است كه با تربیت این موضوع، بر موضوعات دیگر هم كنترل ایجاد می شود...
این گفت و گو را با اجرای سعید توكلی می شنوید :
و/م

1397/10/26
|
10:06
دسترسی سریع
صدای راهبران