نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

خالق شخصیت حسنی در برنامه «نگین»

ارمغان هنری استاد غلامعلی مكتبی برای نسل هایی از فرزندان ایران زمین شادی های كودكانه ای بود كه برای همیشه به یاد خواهد ماند.

استاد صورتگر یك بار دیگر متن داستان را خواند تا بلكه این بار بتواند برای آن تصویری شایسته بسازد اما نتوانست.

فكر و خیال و احساس هیچ كدام یاری اش نمی كردند تا بتواند قلم را بر كاغد بلغزاند و تصویری دلخواه بیافریند.

سبك و سیاق او از سال های دور كه برای بچه ها نقاشی می كرد همین گونه بود.

كاری كه می خواست برای او نقاشی بكشد لازم بود كه او را در عالم كودكی غرق می كرد و به سرچشمه خاطرات می برد و به خلق تصویری خیال انگیز رهنمود می ساخت.

استاد با همین روش برای كودكان در كتاب های درسی آموزشی و داستانی نقاشی كرده و به خلق شخصیت های پندآموز و نشاط آور مانند حسنی پرداخته بود.
به گزارش شبكه رادیو ایران، برنامه «نگین» این بار درباره استاد غلامعلی مكتبی خالق شخصیت حسنی صحبت كرده است.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/10/18
|
15:04
دسترسی سریع
نگین