نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

هنرمندی كه فرش ایرانی را شناسنامه هر ایرانی می داند

علی محمودیان جونقانی، هنرمندی مجرب و عاشق وطن است كه در مرمت تعدادی از بناهای تاریخی كشور از جمله در اصفهان، شیراز و ارومیه نقش مهمی داشته است.

استاد هنرمند، قدر هنر ایرانی را می دانست و از اینكه عمری را درباره هنر مردمان سرزمینش به تحقیق و پژوهش پرداخته بسیار خوشحال و خوشبخت بود. او فرش ایرانی را شناسنامه هر ایرانی می داند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار درباره یكی از نام آوران ایران (علی محمودیان جونقانی) صحبت كرده است.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/10/27
|
15:04
دسترسی سریع
نگین