نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

محمود روحانی پزشك و قرآن پژوه معاصر به روایت برنامه نگین

دكتر محمود روحانی پزشك و قرآن پژوه معاصر برای به انجام رساندن كارهای پژوهشی و تحقیقاتی خود اشتیاق فراوانی داشته و از هیچ كوششی رویگردان نبود.

برای انجام تحقیقی كه در دست داشت به یك كتاب نیاز پیدا كرد اما آن را در هیچ كتابفروشی و كتابخانه ای نمی یافت. در همان روزها شنید كتابفروشی در تهران ممكن است كتاب مورد نظرش را داشته باشد همین موضوع باعث شد او بار سفر ببندد و به تهران برود.

مرد كتابفروش او را به جستجو در انبار مغازه رهنمود ساخت؛ می گفت چند سال پیش كتاب را در انبار دیده است اما اكنون دقیقا نمی داند كجاست. استاد ناگزیر به جستجو در انبار بزرگ پر از كتاب رضایت داد و لباس كار پوشید و طی سه روز پس از جستجوی فراوان گم شده اش را یافت.

استاد وقتی خواست پول كتاب را پرداخت كند صاحب مغازه امتناع ورزید، گفت تاكنون كسی را چنین مشتاق یافتن كتاب ندیده است.

دكتر محمود روحانی پزشك و قرآن پژوه معاصر برای به انجام رساندن كارهای پژوهشی و تحقیقاتی خود اشتیاق فراوانی داشته و از هیچ كوششی رویگردان نبود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار به معرفی یكی از نام آوران ایران (دكتر محمود روحانی پزشك و قرآن پژوه معاصر) پرداخته است.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 به تهیه كنندگی عبدالله علایی از رادیو ایران پخش می شود.

1401/11/18
|
15:14
دسترسی سریع
نگین