نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

بنیانگذار مجله یكان به روایت برنامه «نگین»

عبدالحسین مصحفی خود را معلمی مادام العمر می دانست و معلم ها را به پروراندن اندیشه های دانش اموران توصیه می كرد.

تصمیم دبیر و نویسنده كتاب های ریاضی قابل درك بود. او می دانست دانش آموزان و دانشجویان علاوه بر كتاب های درسی نیازمند مجله ای هستند تا مطالب تكمیلی و پیرامونی را از آن بیاموزند.

مجله فرصتی بود تا مخاطبین بتوانند ایده های خود را مطرح كنند و استعدادهایشان را بروز دهند؛ بدین ترتیب استاد عبدالحسین مصحفی در سال 1342 نخستین شماره از مجله ریاضی خود به نام یكان را منتشر كرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار درباره زندگی اجتماعی عبدالحسین مصحفی یكی دیگر از نام آوران ایران صحبت كرده است.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 به تهیه كنندگی عبدالله علایی از رادیو ایران پخش می شود.

1401/12/01
|
16:41
دسترسی سریع
نگین