نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

جلال الدین همایی با تخلص سنا شعر می سرود

علامه همایی در طول عمر گرانبهای خود به ترجمه و تالیف و تصحیح كتاب های ارزشمند تاریخی از دانشمندان و مفاخر كشور همت گمارد؛ در «نگین» بشنوید.

چون جدش همای شیرازی، حكیم، ادیب و شاعر بود؛ هیات، نجوم، ریاضیات را نیز به خوبی می دانست و كتاب هایی را از بزرگان و مفاخر كشور نیز تصحیح و به چاب رسانیده بود.

با این همه او مرد عرفان بود و ساده زیست و گشاده دست؛ در زندگی نهایت صرفه جویی را داشت و در بخشش بی طافت بود.

جلال الدین همایی؛آ بیشتر یادداشت های علمی و ادبی خود را بر روی كاغذهایی می نوشت كه اغلب مردم آنها را به دور می انداختند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار زندگی اجتماعی یكی دیگر از نام آوران ایران (جلال الدین همایی) را روایت كرده است.

در ادامه می شنوید.

1401/12/10
|
15:26
دسترسی سریع
نگین