نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

محمود ابراهیمی استاد و دانشمند زبان و ادبیات عرب

بنیاد ملی نخبگان در سال 96، در مراسمی در دانشگاه كردستان از استاد زنده یاد دكتر محمود ابراهیمی تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

تا دوازده سالگی نتوانسته بود به مدرسه برود زیرا روستای آنها و خیلی دیگر از روستاها و شهرهای ایران در آن زمان از داشتن مدرسه محروم بودند و كودكان و نوجوانان آن نواحی از تحصیل بازمی ماندند.

این محرومیت برای او كه عاشق كلاس بود، محبوبیت به ارمغان آورده و اورا بیش از بیش عاشق دانش آموزی و معرفت افزایی كرده بود.بنابریان در اولین فرصت كه توانست وارد مدرسه شود با اشتیاق وصف ناپذیری به فراگیری دروس اهتمام ورزید.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه نگین این بار درباره زندگی اجتماعی محمود ابراهیمی صحبت كرده است.

برنامه نگین شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/12/24
|
16:18
دسترسی سریع
نگین