نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

محمود فرشچیان به روایت برنامه «نگین»

محمود فرشچیان خالق آثاری نفیسی چون تابلوهای ضامن آهو، عصر عاشورا، پنجمین روز آفرینش و ابراهیم نبی است.

پسر بچه می خواست از پس اولین تمرین ستاد نقاشی به خوبی برآید تا صبح نخوابید و شاید دویست بار از روی طرح آهویی كه داشت كشید و آنقد كشید تا سرانجام همان شد كه می خواست.

صبح روز بعد وقتی خوشحالی استاد را هنگام تحویل تكلیف دید بی اختیار چشم های خود را بست و طرح آهو را یكبار دیگر كشید.

نقاشی او با چشمان بسته چنان زیبا بود كه استاد را به وجد آورد و گفت تو باید چهار سال نزد من به تعلیم نقاشی مشغول شوی و هر كاری كه می گویم را انجام دهی تا به مقام استادی برسی؛ پسرك پذیرفت.

سال های بعد كه استاد محمود فرشچیان نقاش ماهر و استادی زبردست شده بود و با خلق آثاری بی نظیر چون تابلوهای عصر عاشورا و ضامن آهو در زمره هنرمندان صاحب نام این مرز و بوم به شمار می آمد همچنان موفقیت های خود را مدیون تعلیم استاد و تربیت خانواده بخصوص مادرش می دانست.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار به معرفی یكی دیگر از نام آوران ایران (محمود فرشچیان نقاش و استاد زبردست) پرداخته است.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/02/17
|
12:39
دسترسی سریع
نگین