نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

پدر علم ارتباطات به روایت برنامه «نگین»

دكتر كاظم معتمدنژاد از ابتدای دهه 40 شمسی و پس از بازگشت ایران تا واپسین روزهای عمر به فعالیت های علمی و پژوهشی فعال بوده است.

دانشجوی كارشناسی رشته حقوق بود كه به دعوت استادش كه مدیر وقت روزنامه كیهان بود برای همكاری به روزنامه دعوت شد.

در آنجا به كار روزنامه و رسانه علاقه مند و دیری نپایید كه از مترجمی فرانسه به مسئولیت گروه خارجی و مقالات روزنامه ارتقا یافت.

در آن زمان موسسه كیهان، به روزنامه نگاران تحصیل كرده نیاز داشت پس برای او از دانشگاه پارس بورسیه تحصیلی دریافت كرد و او همزمان با تحصیل در مقطع دكترای حقوق و علوم سیاسی، به اخذ دكترای تخصصی روزنامه نگاری نیز اهتمام ورزید.

دكتر كاظم معتمدنژاد پس از بازگشت به ایران، دوره عالی خبرنگاری را در موسسه كیهان راه اندازی كرد كه می توان ان را مقدمه ای برای تاسیس دانشكده علوم ارتباطات اجتماعی برشمرد.
دانشكده ای كه در طی چند دهه فعالیت علمی به تربیت نسل های مختلفی از روزنامه نگاران ایرانی همت گمارد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه نگین این بار درباره فعالیت های علمی كاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات و یكی دیگر از نام آوران ایران صحبت كرده است.
برنامه نگین شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:45 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/02/19
|
15:37
دسترسی سریع
نگین