نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

شفیعی كدكنی پژوهشگری اصیل در حوزه زبان و ادبیات فارسی

پژوهش های دكتر محمدرضا شفیعی كدكنی در تاریخ ادبیات، ادبیات تطبیقی، ریشه های شعر معاصر و بسیاری دیگر از حوزه های ادبی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.

استاد با اصالتی نیشابوری، دوران كودكی تا جوانی را در مشهد گذراند و نزد اساتید به نام چون محمدتقی ادیب نیشابوری معروف به ادیب دوم و آیت الله سید هادی میلانی به فراگیری زبان و ادبیات عرب و علوم حوزوی روزگار سپری كرده است.

وی سپس در دانشكده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد به تحصیل پرداخته و پس از اخذ مدرك كارشناسی، در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داده و دكترای زبان و ادب فارسی را دریافت كرده است.

او كه از آن زمان تاكنون استاد دانشگاه تهران است، شاعری توانمند و نویسنده ای مجرب است كه با خلق آثاری ارزشمند خدمات شایسته ای را برای فرهنگ و ادب ایران به انجام رسانده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار فعالیت ها و زندگی اجتماعی «محمدرضا شفیعی كدكنی» روایت كرده است.

برنامه نگین شنبه تا چهارشنبه هر هفته 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/02/25
|
13:12
دسترسی سریع
نگین