نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی به روایت نگین رادیو ایران

دكتر ارفعی در تیرماه سال 1353 از رساله دكترای خویش با عنوان زمینه های جغرافیایی فارسی بر اساس دل نوشته های باروی تخت جمشید دفاع كرد.

وقتی دانش آموز دوره متوسطه بود؛ معلم ادبیات او را با الفبای زبان فارسی باستان آشنا كرد و همین موجب علاقه مندی او به زبان های باستانی ایران شد این علاقه مندی با مطالعه نوشته های دكتر پورداوود و دكتر مشهور به اوج خود رسید و او در تحصیل در رشته های باستانی به مقام استادی نائل آمد و یكی از بزرگترین اساتید زبان های ایلامی در ایران و جهان شد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه «نگین» این به سراغ دكتر عبدالمجید ارفعی رفته و درباره زندگی و فعالیت های پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی صحبت كرده است.

دكتر ارفعی در تیرماه سال 1353 از رساله دكترای خویش با عنوان زمینه های جغرافیایی فارسی بر اساس دل نوشته های باروی تخت جمشید دفاع كرد.

برنامه نگین شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/04/21
|
19:08
دسترسی سریع
نگین