نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

بهمن مهری نام آور ایرانی در برنامه نگین

دكتر بهمن مهری در سال های مدید به تربیت شاگردان اهتمام ورزید و آنها را به جامعه علمی كشور تقدیم كرد.

جوانان دانشجو از مراتب علمی و شهرت استاد آگاهی داشتند و مصاحبت با او را غنیمت را می شمردند.

استاد كه برای شاگردانش اسطوره عشق و محبت بود سخن را می شنید و برخی را پاسخ می گفت.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار به معرفی «بهمن مهری» یكی دیگر از نام آوران ایران می پردازد.

در قسمتی از ارج نامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دكتر بهمن مهری چنین آمده است؛ انجام دادن كارهای بزرگ جاودانه، همتی والا، عشق سترگ و دانشی عظیم را می طلبد كه این همه باهم حیات و بالندگی به ارمغان آورد، در این میان كار بزرگتر و مهم تر از تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم وجود ندارد، حاصل این تلاش دانش آموختگان و دانشمندانی است كه شما تربیت كرده اید.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/18
|
13:41
دسترسی سریع
نگین