نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

غزل های عماد خراسانی طراوت و تازگی دارد

سروده های عماد خراسانی به سبك و سیاق غزلسرایان گذشته ایران چون سعدی و حافظ است اما او تجربیات غزلی خود را درونی كرده و آنها را در قالب هنری ارائه كرده است.

اشعارش با طراوات بود و بی تكلف، با نشانه هایی فراوان از تسلط سراینده بر شعر و شاعری شاید هم سختی های زندگی كه دست تقدیر برایش رقم زده بود اشعار او را زیباتر و دلنشین تر می كرد.

از دست دادن پدر و مادر در كودكی و مرگ همسر در جوانی گویا طبع او را در سرودن اشعاری زیبا و جذاب بیش از بیش شكوفا كرده بود.

اشعاری كه هنوز هم بر زبان بسیاری از مردم جاری و ساری است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه نگین این بار به سراغ سید عماد الدین حسنی برقعه ای معروف به عماد خراسانی رفته و به معرفی این نام آور ایرانی پرداخته است.

سروده های عماد خراسانی به سبك و سیاق غزلسرایان گذشته ایران چون سعدی و حافظ است اما او تجربیات غزلی خود را درونی كرده و آنها را در قالب هنری ارائه كرده است.

برنامه نگین شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/23
|
14:28
دسترسی سریع
نگین