نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

دكتر دوایی در تاسیس انجمن های علمی كشور نقش بسزایی داشته است

با شروع جنگ تحمیلی بسیاری از همكاران دكتر منوچهر دوایی شهر را ترك كردند اما او به عنوان جراح در شهر باقی ماند و به مداوای مجروحان جنگی همت گماشت.

پزشكان و پرستاران به شدت تلاش می كردند اما تعداد مجروحان زیاد بود و امكانات كم؛ شهر اهواز زیر رگبار گلوله های دشمن قرار داشت و شمار بالای مجروحین كار درمان را سخت می كرد.

دكتر از دردی كه رزمندگان می كشیدند و گاه به شهادت آنها ختم می شد به شدت ناراحت و اندوهگین بود ضرورت داشت با همین امكانات كم كاری كند تا تعداد بیشتری از مجروحین مداوا شوند.

او در حین كار یاد تجربه ای افتاد كه در دوران تحصیل دیده بود، تریاژ ابتكاری بود كه دكتر منوچهر دوایی به كار برده بود در سرعت مداوای مجروحان جنگی موثر واقع شد و به سرعت در دیگر مراكز درمانی مورد استفاده قرار گرفت.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه نگین درباره دكتر منوچهر دوایی یكی از چهره های نام آور ایران پرداخته است.

با شروع جنگ تحمیلی بسیاری از همكاران دكتر منوچهر دوایی شهر را ترك كردند اما او به عنوان جراح در شهر باقی ماند و به مداوای مجروحان جنگی همت گماشت.

وی در حال حاضر رییس انجمن سرطان ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی ایران است.

برنامه نگین شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/29
|
13:20
دسترسی سریع
نگین