نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

«نگین» رادیو ایران از «بدر الزمان قریب» چهره ماندگار ایران گفت

بدر الزمان قریب زبان شناس ایرانی: به غیر از درس خواندن و نوشتن كتاب كار دیگری انجام نداده ام.

می دانست اگر زبان ها مورد توجه قرار نگیرند به زوال می روند و اثری از آنها باقی نخواهند ماند؛ اما سرنوشتی كه به زبان های باستانی ایران به آن دچار شده بودند؛ بنابراین تصمیم گرفته بود برخی از آن زبان ها را فراگیرد و میراث فرهنگی باقی مانده از آنها را زنده كند.

تخصص این كار نزد استادانی در خارج ایران بود پس قصد سفر كرد و سال های مدیدی را در آمریكا و سایر كشور به تحصیل و پژوهش پرداخت.

سرانجام با فراگیری زبان سغدی به كشور بازگشت و با تربیت شاگردان و نیز ترجمه آثاری از این زبان گنجینه ای از تاریخ و تمدن را به روی علاقمندان ایران زمین،گشود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» این بار به سراغ بدر الزمان قریب زبان شناس ایرانی رفته و به روایت فعالیت های این زبان شناسی پرداخته است.

بدر الزمان قریب زبان شناس ایرانی: به غیر از درس خواندن و نوشتن كتاب كار دیگری انجام نداده ام.

برنامه «نگین» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/12
|
12:00
دسترسی سریع
نگین