نگین شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:55 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نگين

مهری باقری؛ زبان فارسی را میراث معنوی نیاكان خود می داند

مهری باقری چهره ماندگار كشور در رشته زبان شناسی است از او آثار علمی فراوانی به چاپ رسیده است كه از جمله آن می توان به تاریخ زبان فارسی مقدمات زبان شناسی و اسفندیار نامه اشاره كرد.

زبان و ادب فارسی را میراث معنوی نیاكان خود می داند؛ میراثی گرانبها با جایگاهی بلند و رفیع كه همواره نیازمند نگهداری است.

وی سرچشمه های ادبیات كهن و غنی را در دو منبع جستجو كرد؛ یكی ادبیات ایران باستان و دیگری ادبیات پس از اسلام.پس از سال های مدیدی از عمر خود را به فراگیری و سپس تعلیم هر دو این منابع اختصاص داده است تا بتواند دریافت صحیح و كامل از آن را به شاگردان خود منتقل كند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «نگین» در سلسله برنامه های خود این بار به معرفی «مهری باقری» یكی دیگر از نام آوران ایران پرداخته است.

مهری باقری چهره ماندگار كشور در رشته زبان شناسی است از او آثار علمی فراوانی به چاپ رسیده است كه از جمله آن می توان به تاریخ زبان فارسی مقدمات زبان شناسی و اسفندیار نامه اشاره كرد.

برنامه نگین شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 14:55 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/19
|
14:05
دسترسی سریع
نگین