ایسنا اعلام جزئیاتی از برگزاری پویش «پاسداشت زبان فارسی» در رادیو

رادیو ایران جزئیات برگزاری پویش «پاسداشت زبان فارسی» با نام «آیین سخن» را اعلام كرد.

1401/02/17
|
14:01
|

به گزارش ایسنا به نقل از شبكه رادیویی ایران، این پویش در نخستین سال (95) از كتاب «امین زبان و ادب فارسی» را برگزار كرد و امسال نیز رادیو ایران، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا جشنواره «آیین سخن» را برگزار می كند.

فراخوان این پویش تا (25 اردیبهشت) روز «بزرگداشت زبان فارسی و فردوسی» ادامه دارد.

در بخشی از متن فراخوان این جشنواره اعلام شده است: كلیه شبكه های رادیویی ملی، استانی و شهری می توانند آثار خود را در رشته های اعلام شده به دبیرخانه جشنواره «آیین سخن» ارسال نمایند.بخش های رادیویی

تركیبی، گفتگومحور، گفتارمحور، مستند، مسابقه، نمایش، تبلیغی (شامل برنامك، معرفی، نشانه و...)

* در هر بخش به دو برنامه جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

* هر شبكه می تواند در هر بخش یك اثر ارسال كند.

* برنامه ها حداكثر از یك تا شصت دقیقه بوده و باید در بازه ی زمانی سال 1400 پخش شده باشند. * از بین برنامه های ارسالی گوینده، گزارشگر و نویسنده برتر انتخاب شده و از آنها نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

بخش مردمی صوتی، موسیقی، كلیپ یا فرسته (پست) فضای مجازی در این بخش هر فرد می تواند دو اثر ارسال كند و در پایان از میان آثار رسیده، هفت اثر برتر (سه اثر صوتی، دو قطعه موسیقی و دو كلیپ یا فرسته ی فضای مجازی) معرفی و تقدیر خواهند شد.

آثار ارسالی كمتر از ده دقیقه باشد.*بخش فضای مجازی و رادیو نما

دراین بخش ستاد جشنواره، صفحه ها و فرسته های رادیوها را بررسی كرده و دو اثر برتر را در حوزه ی رادیونما و فضای مجازی معرفی و از آنها تقدیر خواهد كرد.

كلیه آثار از طریق وبگاه رادیو ایران تا تاریخ بیست و پنجم اردیبهشت 1401 دریافت خواهند شد.

آثار برگزیده در مراسمی كه اعلام می شود معرفی و تقدیر خواهند شد.

علاقه مندان می توانند برای گرفت داده ها و اطلاعات بیشتر به وبگاه رادیو ایران www.radioiran مراجعه كنند.

دسترسی سریع