ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

دولت کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را نپذیرفته است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس با تمرکز بر نیروهای شرکتی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را به توافق رسانیده است.

1401/03/01
|
16:38

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه«ایران امروز» به بحث طرح همسان سازی حقوق کارکنان دولت پرداخت و گفت: دولت و مجلس در بحث طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز به جمع بندی رسیده، این جمع بندی برشی از طرح مذکور است.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت کلیات طرح را نپذیرفته است، افزود: مجلس با تمرکز بر نیروهای شرکتی این طرح را به توافق رسانیده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در حال حاضر بارگذاری شده است و طی روزهای آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت، گفت: بعد از جلسات متعدد بین جمعی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، نسخه‌ی جایگزینی برای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تدوین و از سوی کمیسیون اجتماعی به مجلس تحویل داده شد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح به« طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی تبدیل شده است.

برنامه «ایران امروز» شنبه تا سه شنبه هر هفته از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز