ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

دولت كلیات طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت را نپذیرفته است

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس با تمركز بر نیروهای شركتی طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت را به توافق رسانیده است.

1401/03/01
|
16:38
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر عباس گودرزی عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در برنامه«ایران امروز» به بحث طرح همسان سازی حقوق كاركنان دولت پرداخت و گفت: دولت و مجلس در بحث طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت امروز به جمع بندی رسیده، این جمع بندی برشی از طرح مذكور است.

وی در ادامه با بیان اینكه دولت كلیات طرح را نپذیرفته است، افزود: مجلس با تمركز بر نیروهای شركتی این طرح را به توافق رسانیده است.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینكه طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت در حال حاضر بارگذاری شده است و طی روزهای آینده در دستور كار قرار خواهد گرفت، گفت: بعد از جلسات متعدد بین جمعی از نمایندگان كمیسیون اجتماعی مجلس و مدیران سازمان اداری و استخدامی كشور، نسخه‌ی جایگزینی برای طرح ساماندهی استخدام كاركنان دولت تدوین و از سوی كمیسیون اجتماعی به مجلس تحویل داده شد.

وی خاطر نشان كرد: این طرح به« طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شركت‌های پیمانكاری تأمین نیروی انسانی تبدیل شده است.

برنامه «ایران امروز» شنبه تا سه شنبه هر هفته از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز