ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

علی البرزی: در بحث عدالت آموزشی هنوز به جایگاه واقعی نرسیده ایم

مدیر كل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: در بحث كیفی عدالت آموزشی نیز با اجرای طرح شهید همت، 120 هزار معلم توانمند و مسلط به آخرین روشهای تدریس در كشور خواهیم داشت.

1402/02/24
|
17:18
|

در بحث عدالت آموزشی هنوز به جایگاه واقعی نرسیده ایم
به گزارش شبكه رادیویی ایران، علی البرزی خبرنگار و روزنامه نگار در برنامه ایران امروز به وضعیت عدالت آموزشی در كشور پرداخت و با بیان اینكه كشور هنوز با گذشت این همه سال هنوز تعریف جامعی را از عدالت آموزشی ندارد، گفت: وقتی صحبت از عدالت آموزشی می شود بیشتر ذهن ها به سمت از بین بردن مدارس كپری در برخی از استان ها و رسیدگی به وضعیت مدارس عشایری می شود این در حالی است كه موارد یاد شده تنها بخشی از ماجراست.

وی در ادامه كیفیت معلم، نوع تدریس، سطح كیفی و نوع مدارس و ساختمان مراكز آموزشی را جزو تعریف عدالت آموزشی دانست و گفت: در سال های گذشته علی رغم تغییرات مدیرینی، در بحث عدالت آموزشی هنوز به جایگاه واقعی نرسیده ایم این در حالی است كه در قوانین بالادستی به این مقوله تاكید و توجه زیادی شده است.

مطالبات اصحاب رسانه از آموزش و پرورش برای ما ثروت محسوب می شود
در بخشی دیگر این گفت و گوی رادیویی، محمد محمدی مدیر كل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش به روی خط آمد و به بحث درباره این موضوع پرداخت و گفت: مطالبات اصحاب رسانه از آموزش و پرورش برای ما ثروت محسوب می شود
وی با بیان اینكه در بخش كمی عدالت آموزشی با اجرای طرح شهید محمود وند به دنبال رصد تمام كودكان بازمانده از تحصیل است گفت: در بحث كیفی عدالت آموزشی نیز دولت طرح شهید همت را در دستور كار خود قرار داده است با اجرای این طرح، 120 هزار معلم توانمند و مسلط به آخرین روشهای تدریس در كشور خواهیم داشت.

محمد محمدی خاطر بخش دیگر صحبت هایش را به معلمان شاغل در مناطق محروم اختصاص داد و گفت: دولت با همكاری سازمان استخدامی كشور برای معلمان شاغل در مناطق محروم‌ پست ویژه و امتیازات خاص تدارك دیده است.

در بحث عدالت آموزشی قانون وجود دارد اما اجرا نمی شود
در ادامه این گفت و گوی رادیویی، احمد حسین فلاحی عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات به روی خط آمد و درباره مدارس غیر دولتی گفت: به بحث مدارس غیر دولتی تاكنون ورود نكرده ایم، هر چند در این زمینه قانون وجود دارد اما اجرا نمی شود.

فلاحی با تاكید بر اینكه سه تا چهار میلیون كودك بازمانده از تحصیل داریم، گفت: این اتفاق در حالی رخ میدهد كه مقام معظم رهبری در بحث عدالت آموزشی و وجود انواع مدارس در كشور برای چندمین بار گله كرده اند.

دسترسی سریع
ایران امروز