ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

دستمزد كارگران در سال 1403

برنامه «ایران امروز» سه شنبه 21 فروردین، با حضور مدیركل روابط كار و جبران خدمت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص دستمزد كارگران گفت و گو می كند.

1403/01/21
|
09:43
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، مطابق مصوبه شورای عالی كار، حداقل دستمزد كارگران 1403 در نشست 329 شورای عالی كار با 35.3 درصد افزایش نسبت به سال 1402 تعیین شد. میزان افزایش دستمزد برای كارگران سایر سطوح مزدی نیز 22 درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 6,900,780 ریال بدین ترتیب تعیین شد.

عاطفه اقتداری تهیه كننده برنامه «ایران امروز» سه شنبه 21 فروردین گفت: با توجه به اهمت دستمزد كارگران در برنامه میزبان احمد غریوی مدیركل روابط كار جبران خدمت و بیمه بیكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی خواهیم شد و پیرامون موضوع دستمزد كارگران در ادامه بحث هفته گذشته گفت و گو خواهیم كرد.

گفتنی است «ایران امروز» سه شنبه 21 فروردین به تهیه كنندگی عاطفه اقتداری و اجرای رضا فرخی ساعت 12:40 از رادیو ایران تقدیم می شود

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
ایران امروز