ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 70

شورای شهر باید مردمی باشد/ نمایندگان شورای شهر باید اکثریت مردم را نمایندگی کنند

در هفدهمین برنامه انتخاباتی «ایران امروز»، سه شنبه 18 خرداد، میزبان اقبال شاکری، نمایندۀ مجلس یازدهم و عضو دورۀ چهارم شورای شهر تهران و سید محمود میرلوحی، عضو فعلی شورای شهر تهران بود.

1400/03/18
|
11:57

در هفدهمین برنامه انتخاباتی «ایران امروز»، سه شنبه 18 خرداد، میزبان اقبال شاکری، نمایندۀ مجلس یازدهم و عضو دورۀ چهارم شورای شهر تهران و سید محمود میرلوحی، عضو فعلی شورای شهر تهران بود.

• حضور فعال احزاب، اعضای شورای شهر را در رسیدگی به حل مشکلات مردم کمک می کند

به گزارش شبکه رادیویی ایران، اقبال شاکری، نمایندۀ مجلس یازدهم و عضو دورۀ چهارم شورای شهر تهران در برنامه ایران امروز به اهمیت انتخابات شهر و روستا پرداخت و گفت: در قانون اساسی دخالت مردم در امور کشور پیش بینی شده است و تشکیل نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی بلافاصله پس از انقلاب، بزرگترین افتخار نظام جمهوری است.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا مردم را در امور زندگی و روزمره خود نمایندگی می کند به نقش احزاب و گروه ها اشاره کرد و گفت:اگر احزاب حضور فعال داشته باشند و نامزدهای شورای شهر را برای کار آماده سازند، قطعا کار بزرگی را انجام داده اند و زمینه را برای اجرای خواسته های مردم فراهم می کنند.

نمایندۀ مجلس یازدهم گفت: شوراهای اسلامی با در دست داشتن ابزارهای نظارتی و ارتباطات خوب با شهرداری ها می توانند کار را به روش بهتری پیش بگیرد.

عضو دورۀ چهارم شورای شهر تهران در بخش دیگر صحبت هایش خاطر نشان کرد: گستردگی ظرفیت های شهری امکان دخالت را بیشتر می کند که با بهبود ساز و کارهای موجود می توان در رفع تخلفات سرعت بخشید

• نمایندگان شوراها باید نماینده اکثریت مردم باشند

در ادامه گفت و گوی رادیویی، سید محمود میرلوحی، عضو فعلی شورای شهر تهران به این موضوع پرداخت و در این باره گفت: شورای شهر و روستا امروز بخشی از فعالیت هایی مهمی است که در کیفیت زندگی مردم تاثیر زیادی دارد.

وی اضافه کرد: نمایندگان شوراها باید نماینده اکثریت مردم باشد اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا درصد تخلفات و فساد کمتر و محدود می شود.

عضو فعلی شورای شهر تهران یادآور شد:با مقررات زایی، هوشمند سازی شهری و رانت زدایی و رقابتی کردن وضعیت نظارت ها بر شهرداری را بهتر خواهد کرد.

«ایران امروز» شنبه تا سه شنبه به تهیه کنندگی «عاطفه اقتداری» و اجرای «دکتر غلامحسین طاهری» ساعت 11:30 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز